पोलिस करवाई

सावली पोलिस स्टेशन अंतर्गत एलसीबी ची मोठी करवाई. लाखोंचा दारूसाठा जब्त!

चंद्रपूर प्रतिनिधी :– जिल्ह्यात दारूबंदी असली तरी मोठ्या प्रमाणांत अवैध दारू विकल्या जात आहे. पोलिसांचा

error: Content is protected !!